The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

Ambasada Elohim

embassyRaeljanski pokret je neprofitna međunarodna organizacija. Udružuje sve koji žele čovječanstvo informirati o njihovom pravom izvoru te ga obavijestiti o postojanju vrlo posebnih poruka koje su nam poslali Elohim, visoko napredni znanstvenici iz drugog planeta, koji su stvorili cjelokupni život na Zemlji, uključujući i ljude. Širenje tog znanja nije jedini cilj Raeljanskog pokreta. Još jedan primarni zadatak naše organizacije je pripremiti službenu ambasadu, u kojoj bi se sreli sa našim kreatorima. Kroz svog poslanika Raela, su Elohim sa poštovanjem izrazili želju da dođu i da se sretnu sa nama. Jer žele doći samo ukoliko je njihova prisutnost tu željena, nas mole da našu želju po susretu sa njima prvo demonstriramo sa izgradnjom odgovarajuće ambasade u znak želje do njihovog dolaska. Kao što je bilo obznanjeno u starim spisima, ta bi ambasada postala Treći Hram. Ako uzmemo obzir specifikaciju koju su nam priopćili Elohim, mora biti ambasada izgrađena na neutralnoj lokaciji, dodijeljen joj mora biti status ekstrateritorijalnosti i osiguran neutralan zračni prostor. Sa takvom ambasadom te sa stjecanjem potrebnih jamstva za prava njenih stanovnika, bi dokazali da je čovječanstvo spremno na služben kontakt sa svojim kreatorima. (Detaljniji nacrti te specifikacija za zamoljenu ambasadu je na volju na: www.ElohimEmbassy.org ) Raeljanski pokret je nedugo toga naslovio zamolbu za gostovanje projekta ambasade na više država, i više njih je iskazalo interes za dodjelu prostora za taj cilj. Prethodni razgovori su već u tijeku! Kao što je bilo pokazano u dokumentu koji je bio predstavljen mnogobrojnim kontinentalnim vladama, će ambasada za naše roditelje iz svemira državi koja ih ugosti donijeti znatne financijske ugodnosti. Sretna nacija koja će ugostiti ambasadu, će biti dio posebne zaštite od strane Elohim te će u budućnosti postati znanstveni i duhovni centar planeta.