کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

سفارت اِلوهیم

embassyحرکت رائلیان یک سازمان غیر انتفاعی بین المللی است. این سازمان کسانی را گرد هم می آورد که مایل هستند بشریت را از منشاء اصلی خودش آگاه کنند و پیام ویژه ی الوهیم را به گوش مردم برسانند. اِلوهیم غیر زمینیانی با دانش بسیار بالا هستند که حیات روی زمین و انسان را خلق کردند.
اما انتشار این دانش تنها هدف حرکت رائلیان نیست. یکی دیگر از ماموریت های اصلی سازمان ما، ایجاد یک سفارتخانه برای خوش آمد گویی به بازگشت خالقین مان است.
از طریق پیامبرشان رائل، اِلوهیم با احترام خواسته ی خود را بیان کرده اند که مایل هستند به زمین برگردند و با ما ملاقات کنند. اما آنها فقط هنگامی می آیند که حضورشان را در اینجا خوشایند ببینند. آنها خواسته اند که ابتدا ما اشتیاق خود را به آنها با ساخت یک سفارتخانه مناسب به جهت ورود آنها نشان دهیم.

این سفارتخانه همانگونه که در نوشته های باستانی آمده است، به عنوان سومین معبد ساخته خواهد شد. بر اساس مشخصاتی که اِلوهیم به ما داده اند، این سفارتخانه باید در کشوری بی طرف ساخته شود که حقوق غیر زمینیان را محترم شمارد و بی طرف بودن فضای آسمان آن کشور تضمین داده شود. ایجاد چنین سفارتخانه ای و به دست آوردن همه ی تضمین های لازم، نشانه ی این است که بشریت رسما آمادگی لازم برای ملاقات با خالقین خود را دارد.

(جزئیات نقشه ها و مشخصات مورد نیاز این سفارتخانه در وبسایت زیر قابل دسترسی است www.ElohimEmbassy.org. )

حرکت رائلیان اخیرا از چند کشور برای امکان ایجاد سفارتخانه درخواست کرده است و بعضی از آنها علاقه ی خودشان را برای واگذار کردن این فضا برای سفارت نشان داده اند. مذاکرات اولیه به زودی انجام خواهد شد!
همانگونه که در مدارک ارائه شده به دولتهای گوناگون آمده است، سفارتخانه ای که برای پدران آسمانی مان ساخته می شود، برای کشوری که سازنده ی آن است مزایای اقتصادی زیادی خواهد داشت. آن ملت خوشبخت از حمایت اِلوهیم برخوردار خواهند شد و کشورشان تبدیل به مرکز معنوی و علمی کره ی زمین در هزاره ی جدید خواهد شد.