การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

สถานทูตแห่งเอโลฮีม

embassyการเคลื่อนไหวแห่งเรเอล เป็นองค์กรนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นที่รวมผู้ซึ่งปรารถนาที่จะแจ้งให้มนุษยชาติทราบถึง กำเนิดที่แท้จริง และ บอก ผู้คน เกี่ยวกับสาส์นพิเศษที่ได้รับจากเอโลฮีม ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นสูงสุด จากต่างดาว ผู้ซึ่งสร้าง ชีวิตบนโลก รวมทั้ง มนุษย์
แต่การเผยแพร่ ความรู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายอย่างเดียวของ การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งขององค์กรของเราคือการเตรียม สถานทูตอย่างเป็นทางการ เพื่อทำการต้อนรับ การกลับมาของผู้สร้างของเรา
เอโลฮีม ได้แสดงเจตจำนงที่จะมาพบกับพวกเรา ผ่านทางผู้ส่งสาร คือ เรเอล แต่เนื่องจาก พวกเขาปรารถนาที่จะมา ก็ต่อเมื่อ การปรากฎตัวของเขาได้รับการต้อนรับ พวกเขาได้ขอให้เรา แสดงให้เห็นถึง ความปรารถนาที่จะเชิญพวกเขามาก่อน โดยการสร้าง สถานทูตอย่างเหมาะสมล่วงหน้าก่อนที่พวกเขาจะมาถึง

สถานทูตนั้นจะเป็นเสมือน วัดแห่งที่สามดังที่ได้มีการทำนาย ในพระคัมภีร์โบราณ ตามข้อระบุที่เอโลฮีมได้ให้เอาไว้ สถานทูตจะต้องถูกสร้างในดินแดนที่เป็นกลาง ซึ่งได้รับสิทธิ ให้แก่ผู้มาจากนอกโลก และ เป็นพื้นที่อากาศที่เป็นกลาง การจัดหาสถานทูตนี้ และ ได้รับการรับรองที่จำเป็น เพื่อสิทธิสำหรับผู้ที่เข้ามาครอบครอง จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษยชาติ พร้อมแล้วที่จะพบกับ ผู้สร้างของพวกเขาอย่างเป็นทางการ

(แผนการสร้างโดยละเอียด และ ข้อระบุในการสร้างสถานทูต สามารถดูได้ที่ www.ElohimEmbassy.org. [อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์])

การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล ได้สอบถามหลายประเทศให้พิจารณาที่จะเป็น เจ้าภาพในโครงการสร้างสถานทูตนี้ มีหลายประเทศได้แสดงความสนใจ ที่จะจัดสรรพื้นที่ให้กับการพยายามอันนี้ การพูดคุยในขั้นต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ตามที่แสดงในเอกสารที่เสนอ ไปยัง รัฐบาลหลายประเทศที่เราได้เขาไปพูดคุย สถานทูตสำหรับพ่อของพวกเราจากอวกาศ จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาล ต่อประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง ประเทศที่โชคดีนี้ จะได้รับ การปกป้องคุ้มครอง เป็นพิเศษจาก เอโลฮีม และ กลายเป็น ศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ และ จิตวิญญาณแห่งโลกใบนี้ สำหรับศตวรรษที่จะมาถึง